Құрметті әріптестер, достар!

«Қазақ кәсіподақ металл» тау-кен металлургия салалық кәсіподағы» ҚБ және жеке өзімнің атымнан Сіздерді Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын!

1991 жылы мемлекеттiк егемендiктiң жариялануымен Қазақстан мемлекеттiлiгiнiң негiздерi қалыптасып, нығая бастады, дүниежүзiлiк ​​қауымдастық біздің елімізді мойындады. Дер кезінде жүргізілген ауқымды реформалар мен барша қазақстандықтардың елеулі еңбегінің арқасында экономикалық өсім мен әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етудің берік негіздерін қалауға мүмкіндік туды. Мемлекет пен қоғамның табысты қалыптасуы үшін бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді сақтаудың маңызы орасан болды.

Баршамыз қазақстандықтардың болашақ буыны бостандық пен тәуелсіздік құндылықтарын жоғары құрметтейтіндей болуы үшін қолымыздан келгеннің барлығын жасауымыз керек.

Осы атаулы күні Сіздерге зор денсаулық, бақыт пен береке, жаңа табыстар, кәсіби жетістіктер, тұрақтылық пен өркендеу тілеймін.

Құрметпен, төраға                                                                     

А. Нұралин

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» и от себя лично поздравляю вас с 30-летием Независимости Республики Казахстан!

С провозглашением государственного суверенитета в 1991 году начались процессы, направленные на формирование и укрепление основ казахстанской государственности, получения признания мирового сообщества. Благодаря своевременно проведенным широкомасштабным реформам и самоотверженному труду всех казахстанцев удалось заложить прочные основы для экономического роста и обеспечения социальной стабильности. Немаловажное значение для успешного становления государства и общества имело сохранение мира и межнационального согласия.

Мы должны сделать все, чтобы будущее поколение казахстанцев высоко чтили ценности свободы и независимости.

В этот знаменательный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия, новых перспектив, профессиональных достижений, стабильности и процветания. 

C уважением, председатель

А. Нуралин

Comments are disabled.